Vegýna

Abstract
Vegýna je studentský klub s možností veganského stravování. Nedílnou funkcí klubu je též možnost neformálního setkávání se, poflakování, přemýšlení, pořádání workshopů, přednášek, promítání, atd..
Vegyna is a students club with option of vegan eating. An integral function of the club is also the possibility of informal meetings, hanging out, thinking, organizing workshopes, lectures, screenings, etc.
Description
Citation
ŽÁK, M. Vegýna [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Intermediální a digitální tvorba
Comittee
MgA. Pavel Sterec, Ph.D. (předseda) doc. MgA. Filip Cenek (člen) MgA. Ivars Gravlejs (člen) prof. akad. soch. Jan Ambrůz (člen) doc. Mgr. Pavel Korbička (člen) prof. akad. soch. Michal Gabriel (člen) doc. Mgr. Tomáš Medek (člen) Jiří Ptáček (člen) doc. akad. soch. Jiří Sobotka (člen) doc. MgA Aleksandra Vajd (člen)
Date of acceptance
Defence
Předseda představuje komisi a omlouvá nepřítomnost A. Vajd. student vyzval komisi k nasazení a vzájemné výměně sluchátek. Poté byl student předsedou komise vyzvánk přečtení své obhajoby. Vedoucí práce Pavel Sterec přečetl svůj posudek a Jiří Ptáček přečetl posudek oponenta Tomáš Vaňka. Student reaguje na otázky, mluví o nedobré dokumentaci a reaguje na termín "sociální skulptura". Předseda otevírá diskuzi. Jiří Ptáček se dotazuje na podobu prezentace v rámci výstavy diplomantských prací. Vojtěch Vaněk se táže na podobu distribuce inforamcí o akcích ve Vegýně. Poté předseda komise ukončuje rozpravu.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO