Keď som neni

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění
Abstract
Diplomová práca reflektuje problematiku psychospirituálnej transformácie. Týmto spôsobom vznikla miestne špecifická video inštalácia zameraná na senzuálnu skúsenost diváka. Film má približne trinást minút a obsahuje štyri casti, ktoré vznikli z archívu mnou zbieraného audiovizuálneho materiálu toceného na fotoaparát s pevným 50mm objektívom od mája 2018. Zvláštnu úlohu hrá vztahovanie sa k vizualite, ktorá je s týmto fenoménom tradicne spojovaná.
Diploma work reflects the issue of psychospiritutarian transformation. In this way, a local specific video installation was created aimed at the sensual experience of the viewer. The Film has approximately thirteen minutes and contains four parts, which arose from the archive of the recorded audiovisual material spinning on the camera with a fixed 50mm lens from May 2018. A special role plays a visual relationship that is traditionally linked to this phenomenon.
Description
Citation
ROVENSKÁ, I. Keď som neni [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Intermediální a digitální tvorba
Comittee
doc. MgA. Luděk Rathouský (předseda) MgA. Vasil Artamonov (člen) MgA. Tomáš Hlavenka (člen) doc. MgA. Barbora Klímová, ArtD. (člen) MgA. Matěj Smetana, Ph.D. (člen) doc. Mgr.A Lenka Klodová, Ph.D. (člen) MgA. Karolína Kohoutková (člen) prof. akad. soch. Tomáš Ruller (člen) Mgr. Martin Mazanec, Ph.D. (člen) doc. MgA. Jan Šrámek, Ph.D. (člen) Jiří Ptáček (člen) Mgr. Terezie Nekvindová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
Defence
Na úvod studentka představila svou diplomovou práci. Následně byly přečteny posudky vedoucího práce a oponenta. Studentka přečetla svou obhajobu, vysvětlila pojem psychospirituální krize a zodpověděla dotazy obsažené v posudcích. Diskuze se vedla kolem vztahu umění a (arte)terapie. T. Ruller se pozastavil nad mechaničností střihu videa, na bod technického zpracování videa navázal i J. Ptáček. Předseda komise studentku vyzval, aby popsala svou představu o instalaci práce v rámci diplomantské výstavy. Po zodpovězení otázek byla diskuze ukončena.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO