Hotel garni

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce řeší projekt novostavby hotelu garni ve městě Pacov. Objekt je tvořen třemi nadzemními podlažími. V prvním nadzemním podlaží se nachází restaurace s omezeným rozsahem stravování, zázemí restaurace, kancelář vedoucího, zázemí pro zaměstnance hotelu a technické zázemí objektu. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází místnosti konferenčního charakteru se zázemím a hotelové pokoje. Na tomto podlaží se nachází jeden čtyřlůžkový pokoj, tři dvoulůžkové pokoje, přičemž jeden je určen pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Dále se zde nachází dva jednolůžkové pokoje. Ve třetím nadzemním podlaží se nachází jeden čtyřlůžkový pokoj, tři dvoulůžkové a tři jednolůžkové pokoje. Objekt je tvořen zděným konstrukčním systémem a je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou s klasickým pořadím vrstev. Nad částí objektu je použita vegetační jednoplášťová střecha.
The diploma thesis deals with a project of a new building, Garni hotel in the municipality of Pacov. The object is made up of three ground floors. The first floor contains a restaurant with limited board possibilities, restaurant facilities, a manager’s office, staff facilities and a technical area of the building. Conference rooms with facilities and hotel rooms can be found on the second floor. There is one four-bed room, three double rooms (one of them is designed for disabled people) and two single rooms on this floor. One four-bed room, three double rooms and three single rooms are located on the third floor. The building is created with a masonry structural system and is roofed with a warm flat roof with a typical sequence of layers. A green roof is used above a part of the building.
Description
Citation
HORÁKOVÁ, L. Hotel garni [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
doc. Ing. Ján Rybárik, Ph.D - předseda, doc. Ing. Ladislav Štěpánek, CSc. - místopředseda, Ing. Jakub Král - tajemník, Ing. Ondřej Pilný - tajemník, Ing. Radim Kolář, Ph.D. - člen, Ing. Dušan Hradil - člen, doc. Ing. Ondřej Šikula, Ph.D. - člen, prof. Ing. Jindřich Melcher, DrSc. - člen, Ing. Miroslav Maňas - člen
Date of acceptance
2019-01-29
Defence
Studentka Horáková Lenka seznámila komisi s obsahem své diplomové práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad diplomovou prací ~Hotel garni~ reagovala výborně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO