Tlakově lité odlitky z Mg slitin pro automobilový průmysl

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Rešeršní práce zpracovaná v rámci bakalářského studia na téma Tlakově lité odlitky z Mg slitin pro automobilový průmysl. Cílem práce je popis vlastností hořčíkových slitin s důrazem na Mg slitiny určené pro tlakové lití. Experimentální část této práce je věnována ukázce možnosti měření a výpočtu zbytkových napětí na vzorku slitiny AZ91D odlitého pod tlakem.
The thesis dealt in the degree of the bachelor study covers Mg-alloy die-castings for automotive industry. Major destination is description properties of Mg-alloy, special properties of Mg-alloy die-castings. Experimental part of this thesis deals posibility of mensuration and calculation residual tightness on the Mg-alloy die-casting AZ91D.
Description
Citation
HEJDUK, O. Tlakově lité odlitky z Mg slitin pro automobilový průmysl [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Milan Horáček, CSc. (předseda) prof. Ing. Jaroslav Čech, CSc. (místopředseda) Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D. (člen) Ing. Martin Svadbík, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Bouška (člen)
Date of acceptance
2010-06-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO