Výsledky zeměměřické činnosti v rámci stanovení obvodu pozemkové úpravy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem bakalářské práce je popsat postup tvorby výsledků zeměměřických činností prováděných firmou GEODIT REAL s.r.o. při stanovení obvodu pozemkové úpravy v katastrálním území Malíkov nad Nežárkou. V úvodní části jsem se zaměřil na teoretický popis souboru činností, které předcházejí samotnému stanovení obvodu pozemkových úprav a na vysvětlení pojmu „pozemková úprava“. V další části jsem pak na zvoleném úseku obvodu pozemkové úpravy konkretizoval a zhodnotil jednotlivé dílčí kroky od zahájení měřických prací až po samotné vyhotovení výsledků zeměměřické činnosti.
The bachalor work deals with methods of forming survey outcomes completed by GEODIT REAL s.r.o. . It specifies land consolidation circumference in a cadastral district Malíkov. First the aim of the work is to characterize theoreticaly activities preceded to the specification of land consolidation circumference and explain the expresion land consolidation. Then the bachalor work sums up following methods from the beginning of the survey to the outcomes completation.
Description
Citation
KVIRENC, R. Výsledky zeměměřické činnosti v rámci stanovení obvodu pozemkové úpravy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Geodézie a kartografie
Comittee
Date of acceptance
2012-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO