Návrh modelu služeb sítě pro firmu Techniserv IT s.r.o.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce popisuje návrh modelu služeb sítě pro firmu Techniserv IT s.r.o. Analyzuje současný stav IT infrastruktury v organizaci a navrhuje vhodné systémové a ekonomické řešení. Popisuje jednotlivé oblasti služeb sítě a jejich výhody. Detailně se zaměřuje na oblast nasazení služeb sítě, která je pro tuto práci klíčová. Na závěr navrhuje řešení a vyhodnocuje jejich přínos podniku.
The bachelor thesis describes a proposal of network services model for Techniserv IT s.r.o. company. It analyses the present state of IT infrastructure in organization and suggests appropriate and economical solutions. It describes constituent areas of network services and their advantages. In detail, it focuses on the area of network services implementation, which is crucial for this type of work. At the end, it proposes solutions and evaluates their assets for a company.
Description
Citation
LAVICKÝ, J. Návrh modelu služeb sítě pro firmu Techniserv IT s.r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc. (předseda) doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (místopředseda) Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. (člen) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (člen) Ing. Vilém Jordán (člen)
Date of acceptance
2010-06-24
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO