Efektivní financování podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na financování investičního záměru firmy Tomášek Milan – TOMEX. Práci tvoří finanční analýza firmy za roky 2006 až 2008, její zhodnocení a formulace návrhů na zlepšení situace podniku. Na základě zjištěných dat se odvíjí možnost investiční výstavba firmy. Práce je rozdělena na dvě části a to metodologickou a praktickou.
Bachelor's thesis is focused on financing the investment project companies Milan Tomasek - TOMEX. Work creates a financial analysis among the period of 2006-2008, the evaluation and formulation of proposals to improve the situation of the company. Based on the gathered data are based on the possibility of investment development company. The thesis is divided into two parts repectively methodological and practical.
Description
Citation
NEUBAUER, O. Efektivní financování podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
Ing. Vladimír Hibš (předseda) doc. Ing. Jan Solař, CSc. (místopředseda) Ing. Daniel Kába, Ph.D. (člen) Ing. Květoslava Plačková (člen) JUDr. Hana Vejvodová (člen)
Date of acceptance
2010-06-22
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO