Optimalizace měření ve výrobě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na průběh měření výrobků v průběhu výroby měřicí laboratoře ve výrobním závodě zásobníků tlaku rail u mezinárodní společnosti BOSCH Diesel s.r.o. Jihlava. Cílem diplomové práce je ověřit nutnost kontroly hodnocených rozměrů, zefektivnit procesy dodání výrobku na měrové středisko, průběh měření, vyhodnocení a předání výsledků zpět do výroby. Tím zajistit celkové urychlení jednotlivých procesů za účelem minimalizace rizika výroby neshodných výrobků z důvodu pozdního dodání výsledků. V praxi je provedena analýza současného stavu na jejichž základě jsou navrženy varianty řešení zajišťující vyšší efektivitu měřicí laboratoře.
This diploma work is aimed to measuring process, by measuring laboratory, during serial productions in international company Bosch Diesel s.r.o. Jihlava producer of common rail. Target of this diploma work is cross-check of evaluated dimensions, reengineering of incomming parts flow from production to measuring laboratory, measuring process, evaluation of results and pass results back to production. This will speedup all process and minimalist risk of production not O.K. products because of latest results from measuring laboratory. Is done analysis of present situation and base on it proposed different variants of solutions for reengineering of measuring laboratory.
Description
Citation
BARTÁK, P. Optimalizace měření ve výrobě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Metrologie a řízení jakosti
Comittee
Ing. Pavel Doležal (předseda) doc. Ing. Alois Fiala, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Pernikář, CSc. (člen) doc. Ing. Leoš Bumbálek, Ph.D. (člen) Ing. Anna Krásová (člen) Ing. Vilém Patloka (člen)
Date of acceptance
2011-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO