Zápis věcného břemene, geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce se zabývá vývojem a popisem věcného břemene, způsobem jeho vzniku a zániku. Postupem vyhotovení geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene. Práce je rozdělena na dvě části. První část popisuje co je věcné břemeno, jakým způsobem vzniká, zaniká, jak je evidováno v katastru nemovitostí. Druhá část se zabývá postupem vyhotovení geometrického plánu..
This thesis drala with the development and description of the easement, in the manner of its origin and extinction. Geometric plan preparation process for defining the scope of the easement. The work is divided into two parts. The first part describes the easement, what generates it, is terminated as registered in the cadastre. The sekond part drala whit the preparation procedure of geometric plan.
Description
Citation
HAVRÁNKOVÁ, Š. Zápis věcného břemene, geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Geodézie a kartografie
Comittee
Date of acceptance
2012-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO