Návrh konstrukce jeřábové dráhy - srovnávací výpočet

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Náplní bakalářské práce je přepočet statického výpočtu jeřábové dráhy daných rozměrů dle platných eurokódů (ČSN EN 1991-3 a ČSN EN 1993-6) a jeho porovnání s přepočtem dle předcházejících norem (ČSN 27 0103 a ČSN 27 0101). V hale pojíždí jeden elektrický jeřáb o nosnosti 12,5 t. Jeřábová dráha je umístěná v průmyslové hale v lokalitě města Kopřivnice. Hlavní nosník délky 12,0 m je svařovaný dvouose symetrický průřez I, výška nosníku je 800 mm, šířka nosníku je 300 mm, tloušťka pásnic je 30 mm, tloušťka stojiny 12 mm. Vodorovný výztužný nosník je příhradový – jedním pásem je horní pás hlavního nosníku a druhý pás tvoří polovina profilu HEB 140. Na vodorovném výztužném nosníku je položena revizní lávka. Diagonály délky 1803 mm jsou tvořeny profilem L70x70x7, svislice délky 1000 mm jsou navrženy z profilu L50x50x5. Délka příhrady je 1000 mm. Volný pás vodorovného výztužného nosníku se opírá šikmými vzpěrami o spodní pás hlavního nosníku, rozmístěnými ve čtvrtinách rozpětí a doplněnými o diagonály, čímž vznikne v šikmé rovině úplná příhradová soustava.
The purpose of bachelor thesis is recalculation the crane runaway according to current Eurocodes (CSN EN 1991-3 a CSN EN 1993-6) comparing results with the recalculation according to previous standards (CSN 27 0103 and CSN27 0101). In the hall there is one trolley crane. Its capacities is 12,5 tons. The structure is designed for the area of city Koprivnice. The main beam 12,0 m in length is welded biaxial symmetric I profile. Heigth of the beam is 800 mm, width is 300 mm, thickness of the flange 30 mm and web thickness is 30 mm. Horizontal bracing beam is truss girder - one belt is the upper belt of the main crane beam and second one is made from the half of HEB 140 profile. On the horizontal truss girder there is revision footbridge. Diagonals 1803 mm in length are designed from L70x70x7 profile. Vertical beam length is 1000 mm and is made from L50x50x5 profile. Length of truss is 1500 mm. Free belt of horizontal truss is supported by angled bars , which are connected to upper belt of the main crane beam, creating a fulltruss system in oblique level.
Description
Citation
KROMPOLC, F. Návrh konstrukce jeřábové dráhy - srovnávací výpočet [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
2012-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO