Úprava křižovatky silnic I/34 a II/164 u Jindřichova Hradce

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Jedná se o úpravu stávající křižovatky, která je svým uspořádáním nevyhovující a dochází zde k vážným dopravním nehodám. V rámci práce jsou navrženy tři varianty řešení. V první variantě je navržena okružní křižovatka. Návrh je umístěn do stávajícího stavu, aby nedocházelo rozšiřování záběru pozemků. V druhé variantě je navržena turbookružní křižovatka se spirálovitým uspořádáním jízdních pruhů. Tento návrh také situačně využívá plochu křižovatky ve stávajícím stavu. Ve směru hlavních intenzit dopravy je navržen bypass. Ve třetí variantě je navržena styková křižovatka, která je také situačně umístěna do současné polohy křižovatky. Těžištěm třetí varianty křižovatky je změna hlavních dopravních směrů a návrh připojovacích a odbočovacích pruhů.
This is an adaptation of the existing intersection, which their arrangement is unsatisfactory and there is becoming a serious accident. This work proposed three options. In the first variant is proposed the roundabout. The proposal is located in the existing conditions, to prevent expansion of plots. In the second variant is designed turbo roundabout with spiral arrangement of lanes. This proposal also uses space in the existing condition. In the main direction of the traffic intensity is designed bypass. The third variant is designed as joining intersection, which is also located in the existing conditions. The focus of the third option is to change the main traffic routes and design of the connecting and cornering lane.
Description
Citation
KOKEŠ, O. Úprava křižovatky silnic I/34 a II/164 u Jindřichova Hradce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
2012-06-11
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO