Rodinný dům v proluce s řemeslnou výrobou

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na návrh a vypracování projektové dokumentace rodinného domu s řemeslnou výrobou v Kučerově č.p. 65. Návrh domu respektuje jak územní plán obce, tak i stávající uliční zástavbu. Svým tvarem a hmotou nemá tvořit akcent, ale jen dotvářet stávající zástavbu. Dům má jedno nadzemní podlaží a vestavěné podkroví, střechu sedlovou, je nepodsklepený. V 1 NP je rozdělen na dvě části a to na část řemeslné výroby a obytnou část, která využívá i celé podkroví.
Bachelors thesis is focused on design and elaboration of design documentation of single-family house with craft production, house number 65. Proposition of house has respect both commune plan and current street buildings. It is not supposed to create stress with its shape and size but to complete actual building. It has one elevated floor and built-in attic, saddle roof, it is cellarless. It is divided into two parts, first one for craft production, second one for living, also extended into the whole attic.
Description
Citation
BAČOVSKÝ, V. Rodinný dům v proluce s řemeslnou výrobou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2012-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO