Řízení hudební elektroniky pomocí snímačů neelektrických veličin s využitím protokolu MIDI

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této diplomové práce je navrhnout a sestrojit zařízení pro ovládání hudební elektroniky pomocí protokolu MIDI, kdy bude využito snímačů ne-elektrických veličin jakožto netradičních ovládacích prvků a modulu Arduino Diecimila, jako prvku řídícího. Tato práce se komplexně zabývá daným problémem od návrhu, až po samotnou realizaci. V průběhu práce je navrženo řešení pro dva různé typy snímačů, optický snímač vzdálenosti a odporový snímač váhy. Pro tyto snímače jsou navrženy přizpůsobovací obvody, včetně rozhraní, které jsou dále realizovány a osazeny na desce plošných spojů. Dále je vytvořen obslužný program, který signál ze snímačů převádí na datový tok MIDI zpráv, které odesílá přes sériové USB rozhraní do osobního počítače, jakožto ovládaného zařízení. Chod programu a vlastnosti jednotlivých MIDI prvků je možné řídit pomocí zpráv pod-protokolu realizovaných za využití zpráv MIDI SysEx.
The goal of this Master’s thesis is to create a device that is able to control MIDI musical electronics, via use of non-electrical sensors as un-usual control elements and module Arduino Diecimila used as the processing element. This thesis is dealing with this given problem from a complex point of view, from design to actual realisation of the device. In the process of the thesis the solution for an optical proximity sensor and for resistance weight sensor is delivered. For both of them the adjustments circuitry is designed including interfaces, and further on it is constructed on PCB board. Then, control software, which processes the input sensor signal into a stream of MIDI data, which is sent to the computer as a slave device, is developed. The runtime of the program and the behaviour of MIDI elements can be controlled with a sub-protocol based on MIDI SysEx messages.
Description
Citation
VLACH, M. Řízení hudební elektroniky pomocí snímačů neelektrických veličin s využitím protokolu MIDI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
doc. Ing. Ivan Rampl, CSc. (předseda) doc. Ing. Martin Medvecký, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Anna Přibilová, Ph.D. (člen) Ing. Ladislav Káňa (člen) doc. Ing. Radim Burget, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Schimmel, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jaroslav Koton, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-10
Defence
Z jakého důvodu jste zvolil právě rozhraní MIDI? Co obsahuje hlavička zpráv SysEx?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO