Analýza zaměstnávání cizinců v České republice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zabývá analýzou zaměstnávání cizinců v České republice s návrhem zprostředkovávání pracovních příležitostí pro zahraniční studenty na VUT v Brně. Pomocí dotazníkového šetření zjišťuje postoj cizinců k celé problematice a na základě analýzy aktuální situace předkládá návrhy na rozšíření činnosti Mezinárodního studentského klubu za účelem zefektivnění a zkvalitnění vztahů mezi VUT a zahraničními studenty.
The Master’s Thesis analyses the employing of the foreigners in the Czech republic. It focuses on the interposition of the job opportunities for the incoming foreign students at Brno University of Technology. It tries to find out the attitude of the foreigners to this theme and upon the analysis of the current situation it brings the suggestions for the extensions of the activities of the International Students Club with the view of improving the relationship between BUT and the foreign students.
Description
Citation
POPOVÁ, L. Analýza zaměstnávání cizinců v České republice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Podnikové finance a obchod
Comittee
doc. Ing. František Bartes, CSc. (předseda) Ing. Jitka Hrubá (místopředseda) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (člen) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO