Možnosti monitorování hazardního prostředí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zabývá problematikou měření vybraných fyzikálních veličin pomocí dálkově ovládaného mobilního monitorovacího zařízení. Jsou zde uvedené informace o vybraných čidlech použitelných pro tuto problematiku. Cílem je zpracovat možné způsoby realizace takovéhoto zařízení včetně možností lokomočních ústrojí a bezdrátového přenosu senzorických dat.
This bachelor’s thesis deals with issue of measurement of chosen physical quantities using a remote controlled mobile monitoring device. It provides information on selected sensors usable for this application. Aim is to analyze possible ways of realization of such device including options of locomotion system and wireless transfer of sensory data.
Description
Citation
NOVOTNÝ, S. Možnosti monitorování hazardního prostředí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mechatronika
Comittee
prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Suchánek, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc. (člen) doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (člen) prof. Ing. Vítězslav Hájek, CSc. (člen) doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-22
Defence
Student seznámím komisi s obsahem své BP na v dobré úrovni.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO