Vybudování účinného systému Competitive Intelligence ve společnosti XXX

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato diplomová se zabývá procesem zvaným Competitice Intelligence a dále jeho vybudováním ve firmě XXX. V první části práce je popsána současná situace firmy a teoretické předpoklady. Ve druhé části práce jsou uvedeny možné metody aplikace systému konkurenčního zpravodajství ve firmě XXX, jejich zhodnocení a následný výběr nejvhodnější varianty.
This diploma thesis concerned with a process called Competitice Intelligence and the building this process of the company XXX. The first part describes the current situation of the company and theoretical assumptions. In the second part are shown possible methods of application of competitive intelligence in the company XXX, their evaluation and subsequent selection of the best alternate.
Description
Citation
LUKÁŠ, R. Vybudování účinného systému Competitive Intelligence ve společnosti XXX [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Podnikové finance a obchod
Comittee
doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. František Bartes, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Solař, CSc. (člen) PhDr. Ing. Jiří Pokorný, CSc. (člen)
Date of acceptance
2010-06-17
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO