2019

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 31
 • Item
  GENERATIVNÍ NÁBYTEK
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Picek, Matěj; Tobola, Ondřej; Krejčí, Daniel
  Tato diplomová práce se zabývá základními principy fungování technologie generativního navrhování, metodou topologické optimalizace a hledáním jejich potenciálu s možnostmi aplikace v oblasti navrhování nábytku. Hlavním výstupem je funkční prototyp nízkého odpočivného křesla, jehož specifická konstrukce je navržena pomocí metody topologické optimalizace.
 • Item
  Len len
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Sádecká, Lucia; Mazanec, Martin; Králíková, Lucie
  Len len je o procese. Koreniacom v environmentálnych otázkach a odrážajúci procesuálnosť vzniku umeleckého diela. Procese od výroby k produktu, od tradície k súčasnosti, od spomienky k skúsenosti, od rýchleho k pomalému, od nedokonalosti k dokonalosti, od neosobného k osobnému, od začiatku do konca. Zaoberám sa prácou s textíliou ako klasickým médiom, pričom sa sama venujem pestovaniu ľanu ako pôvodnej, u nás tradičnej, surovine pre výrobu textílie. Od začiatku pozorne pozorujem ako rastie, starám sa o neho a trpezlivo očakávam čas zberu a následného spracovania. Táto fáza je pre mňa veľmi podstatná, keďže so sebou prináša jednotlivé postupy, uplatnené v starých osvedčených technológiách, v interakcii s ľuďmi, od ktorých sa učím remeslu a ktorí celý proces formujú, dotvárajú no najmä z opodiaľ pozorujú, ako sa mi darí, čo sa mi podarilo. Ide o osobný a zároveň technický záznam dvojročného úsilia.
 • Item
  MODULÁRNÍ BYDLENÍ
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Gorchakova, Kseniia; Tobola, Ondřej; Mezera, Jiří
  Tématem této diplomové práce je modulární rostoucí bydlení. Práce se zabývá analýzou současné problematiky bydlení a možnostmi řešení pomocí sériové výroby. Cílem práce je návrh flexibilního systému obytných modulů, schopného se přizpůsobit změnám a potřebám svých obyvatel i skladbě rodiny připojením dalších buněk.
 • Item
  Stuff that can make me sad
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Kazdová, Kristýna; Mikyta, Svätopluk; Zálešák, Jan
 • Item
  Výstava - VVČSKSU
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Hověžáková, Ilona; Mazanec, Martin; Janečková,, Zuzana
  Téma diplomové práce částečně vychází z mých osobních zkušeností, které jsem získala na pracovní stáži v instituci Galerii De Arte Sevando v Havaně, kde jsem měla možnost poznat nejen velká úskalí omezení galerijního provozu vlivem komunistické vlády, ale obecně také kubánskou kulturu a její náturu. První polovina diplomové práce obsahuje historická fakta, poukazující na výměnu československého a kubánského umění, která byla dříve běžnou součástí provozu státních institucí. Dělo se tak v Domě československé kultury v Havaně, jakož i v Domě kubánské kultury v Praze. Po pádu SSSR byly oba domy kultury uzavřeny a kulturně-umělecké vztahy se dodnes neobnovily. Práce dále popisuje nejen koncept, který vznikl ve spolupráci s kubánskou kurátorkou Yenisel Osuna Morales, ale také samotný popis realizace výstavy. Cílem diplomové práce je pokus o jistý dialog mezi dvěma zeměmi, Kubou a Českou republikou (dříve Československou), které si dnes mohou být v mnoha ohledech odlišné či dokonce odcizené. Jejich vztah však býval vřelý a mohl být také v mnoha ohledech inspirativní. Hlavním výstupem diplomové práce je vytvoření výstavního projektu, který se zaměřuje na téma cenzury nezávislé umělecké tvorby, její vliv na galerijní provoz a svobodný projev všech umělců na Kubě. Výběr kubánských umělců kurátorky Yenisel Osuna Morales spojuje téma plurikulturalismu, migrace a diaspory. Formou výměnné výstavy chci poukázat na již ukončené přátelské vztahy, které byly mezi Kubou a ČSSR dříve velmi aktivní. Utnutí těchto vztahů vlivem politických událostí nese velké nejen kulturní následky, obzvlášť na Kubě. Cílem výměnných výstav tedy bude nejen představit naše současné umění, výstavnictví i galerijní provoz Kubě, ale také prezentovat kubánské umění bez omezení zde v České republice.