Výpočtová simulace procesu třískového obrábění

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce zpracovává seznam různých dostupných konečnoprvkových programů, které nám umožní simulovat proces dělení materiálu. Závěrem zde hodnotíme jejich výhody a nevýhody. V programu ANSYS Ls-Dyna byl vytvořen 3D model, na kterém simulujeme proces ortogonálního třískového obrábění a zkoumáme jeho závislost na změně různých vstupních parametrů (geometrie nástroje, hloubka záběru, řezná rychlost) na tvar třísky a silové poměry ve styku nástroje s obrobkem.
This Master’s thesis process list of different finite element programs, which allows us to simulate process of material separation. We estimated their advantages and disadvantages in the end. In program ANSYS Ls-Dyna was created 3D model, in which we simulate process of orthogonal splinter machining and we study dependence of changes different input parameters (tool geometry, depth of cut, cutting speed) on the chip form and forces rate between tool and workpiece.
Description
Citation
ZVĚŘINA, M. Výpočtová simulace procesu třískového obrábění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Inženýrská mechanika a biomechanika
Comittee
prof. Ing. Josef Rosenberg, DrSc. (předseda) Ing. Milan Roučka, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc. (člen) doc. Ing. Miloš Vlk, CSc. (člen) prof. Ing. Eduard Malenovský, DrSc. (člen) prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc., dr. h. c. (člen) prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc. (člen) Ing. David Zalaba (člen)
Date of acceptance
2010-06-15
Defence
Diplomant seznámil všechny členy komise během cca 14 min. se svojí diplomovou prací a poté odpovídal na otázky oponenta, školitele a dalších členů komise. Diplomant prezentoval připravenou obhajobu a reagoval ústně také na další otázky zkoušející komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO