Využití ratingu a nástrojů umělé inteligence v rozhodování podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Referee
Mark
P
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Disertační práce je výsledkem výzkumu v oblasti hodnocení finanční důvěryhodnosti podniku a využití ratingu a nástrojů umělé inteligence v rozhodování podniku. V rámci poznávacího cíle disertační práce je komplexně zanalyzována oblast hodnocení důvěryhodnosti podniku a nástrojů umělé inteligence, jak je toto téma v současné době zpracováno především v domácí, ale i v zahraniční literatuře. V rámci tohoto cíle byl vybrán vhodný nástroj pro hodnocení finanční důvěryhodnosti podniku a vhodný nástroj z oblasti umělé inteligence, pro praktickou aplikaci hodnocení finanční důvěryhodnosti podniku se zaměřením na stanovení rizikové přirážky pro výpočet nákladů vlastního kapitálu. Tvůrčím cílem disertační práce je navržení modelu ratingu, aplikace vybraného nástroje umělé inteligence pro výpočet rizikové přirážky nákladů vlastního kapitálu na základě navřeného ratingového modelu a sestavení algoritmu pro výpočet nákladů vlastního kapitálu.
This doctoral thesis is an outcome of research in the field of financial performance and credibility evaluation of enterprises and an artificial intelligence apparatus in decision making. Within the framework of a cognitive objective is a complex analysis in the field of financial credibility of enterprises and artificial intelligence, as this subject is currently perceived first of all in the Czech, but also in foreign literature. Within the framework of this objective a convenient instrument in the field of an evaluation of financial performance of enterprises was chosen. For an applied evaluation of financial credibility, a convenient instrument oriented at assessment of risk spread for a calculation of equity capital costs was chosen. An inventive objective is a proposition of a rating model, application of chosen artificial intelligence apparatus for assessment of risk spread for the calculation of equity capital costs on the basis of proposed rating model and compilation of algorithm for calculation of equity capital cost.
Description
Citation
KUNSTOVÁ, I. Využití ratingu a nástrojů umělé inteligence v rozhodování podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2007.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
Date of acceptance
2007-02-09
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO