Automatický anténní tuner s inteligentním algoritmem ladění

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou impedančního přizpůsobení antén, návrhem a realizací automatického anténního tuneru. Práce uvádí základní fyzikální vztahy pro popis odrazů na elektrickém vedení a impedančního přizpůsobení. Dále jsou zvažována různá obvodová řešení LC článků jako transformátorů impedance. Je vybráno řešení vyhovující zadaným požadavkům. Konstruované zařízení je navrženo s ohledem na plně automatickou činnost. Všechny činnosti jsou řízeny pokyny mikrokontroléru. Rychlé přizpůsobení impedance zabezpečuje inteligentní algoritmus. Jako nezbytný zdroj vstupních dat slouží PSV-metr. Mikrokontrolér je dále doplněn o periferie rozšiřující funkčnost zařízení (frekvenční čítač, externí paměť). Ovládání tuneru je realizováno dálkově pomocí programu v osobním počítači komunikujícím přes sběrnici USB nebo RS-232.
The bachelor’s thesis deals with an antenna impedance matching, a design and a construction of an automatic antenna tuner. Basic physical equations are mentioned describing reflections on a feed line and the impedance matching. Various LC networks are discussed for their impedance-transforming possibility. One of the designs is chosen according to given requirements. A system is designed as fully-automated. All activities are managed by a microcontroller. Fast impedance matching is provided by an intelligent algorithm. A SWR-meter serves as a vital data source. The system is equipped with additional circuits that improve functionality (a frequency counter, an external memory). The system can be controlled remotely by a personal computer programme communicating via USB or RS-232.
Description
Citation
FRECER, P. Automatický anténní tuner s inteligentním algoritmem ladění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Dr. Ing. Zdeněk Kolka (předseda) doc. Ing. Martin Slanina, Ph.D. (místopředseda) Ing. Radovan Jiřík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jaromír Kolouch, CSc. (člen) Ing. Zbyněk Lukeš, Ph.D. (člen) Ing. Michal Zamazal, Ph.D. (člen) prof. Mgr. Páta Petr, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-14
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO