Solární elektrárna

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce pojednává o solární elektrárně. V první části se práce věnuje zejména teoretickým pojmům, solární energie, druhy elektráren, princip činnosti fotovoltaického článku, konstrukce a výroba fotovoltaických článků a panelů, poloha fotovoltaické elektrárny, druhy systému. V další části se práce věnuje návrhu vhodného systému pro použití v ČR. Následující část práce se věnuje ekonomické studii. V závěrečné části je uvedeno zhodnocení navrhovaného řešení.
The Bachelor´s thesis discusses about solar power. The first part of the thesis is about theoretical concepts, solar energy, types of power plants, photovoltaic cell operating principle, design and manufacture of photovoltaic cells and panels, photovoltaic location, type of system. The next part deals with the design of system suitable for use in the CR. The next part is devoted to economic studies. There is evaluation of proposed solution in a final part of the thesis.
Description
Citation
ŠVAGERA, P. Solární elektrárna [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jan Fiedler, Dr. (člen) Ing. Jiří Martinec, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Škorpík, Ph.D. (člen) Ing. Martin Lisý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO