Návrh řešení systému zaměstnaneckých benefitů ve společnosti voestalpine PROFILFORM s.r.o.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce „Návrh řešení systému zaměstnaneckých benefitů ve společnosti voestalpine PROFILFORM s.r.o.“ pojednává o problematice poskytovaných zaměstnaneckých benefitů a jejich daňovém řešení z pohledu zaměstnavatele, ale i zaměstnance. Dotazníkový průzkum zkoumá spokojenost zaměstnanců společnosti voestalpine PROFILFORM s.r.o. s poskytovanými zaměstnaneckými benefity. Práce navrhuje optimální systém zaměstnaneckých benefitů.
Bachelor’s thesis called “The proposal solution in system of employee’s benefits in the company voestalpine PROFILFORM s.r.o.” concerns the issue of offered employee’s benefits and the solution to their taxation from the point of view of both the employer and the employee. Questionnaire survey examines the satisfaction of the employees of the voestalpine PROFILFORM s.r.o. with the offered employee’s benefits. Work proposes an optimal employee’s benefits system.
Description
Citation
VAŠINOVÁ, K. Návrh řešení systému zaměstnaneckých benefitů ve společnosti voestalpine PROFILFORM s.r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Sojka, CSc. (předseda) Ing. Miroslav Hořický (místopředseda) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) Mgr. Jiří Pospíšil (člen) Mgr. Ing. Ondřej Malý (člen)
Date of acceptance
2011-06-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 5 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO