Analýza soudobých možností investování fyzických osob prostřednictvím smíšeného životního pojištění v České republice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku smíšeného životního pojištění a možnosti pravidelného investování fyzických osob prostřednictvím produktů smíšeného životního pojištění u vybraných pojišťoven v ČR. První část práce je věnována seznámení se s pojišťovnictvím a druhá část práce je zaměřena na analýzu vybraných pojistných produktů v oblasti smíšeného životního pojištění a na jejich vzájemné porovnání.
This bachelor´s thesis is focused in questions of endowment insurance and deals with periodic investment individuals throught product endowment insurance choices of insurance company in Czech Republic. The first part of the thesis is attention paid to introducing with system of insurance. The second part is focused on analysis insurance product in endowment insurance and their comparision.
Description
Citation
RÁZL, J. Analýza soudobých možností investování fyzických osob prostřednictvím smíšeného životního pojištění v České republice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) Ing. Helena Hanušová, CSc. (místopředseda) Ing. Pavel Breinek, Ph.D. (člen) JUDr. Petra Schillerová (člen) Ing. Květoslava Plačková (člen)
Date of acceptance
2011-06-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO