Využití metod stochastického programování pro hodnocení investic v energetických zdrojích

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá vyhodnocením strategického investování do výstavby zařízení pro energetické využití odpadů s možností napojení na síť CZT (centrální zásobování teplem). Cílem je najít ekonomicky výhodné řešení pro obecně neznámý vývoj odpadového hospodářství a energetického trhu. Podstatným faktorem ovlivňující strategické rozhodnutí je množství tepla, které lze v síti CZT uplatnit. Problém formulujeme jako úlohu dvoustupňového stochastického programování, založenou na scénářích. Pro výpočet řešení využíváme program GAMS. Výsledkem je stanovení podstatných parametrů navrhovaného zařízení.
This thesis deals with the evaluation of the strategic investment in the waste-to-energy plant development. The central supply of heat and the incineration plant connection can be provided for example by the distribution network. The objective is to find financially feasible solution regarding uncertain development of waste management and energy market. A heat supplies to district heating network significantly influences the strategic decision. A two-stage stochastic programming based on the scenarios and the GAMS software were applied to solve this task. The main contribution of this thesis is decision on crucial parameters of the waste-to-energy plant.
Description
Citation
ŠOMPLÁK, R. Využití metod stochastického programování pro hodnocení investic v energetických zdrojích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Matematické inženýrství
Comittee
prof. RNDr. Jan Chvalina, DrSc. (předseda) prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc. (místopředseda) doc. RNDr. Bohumil Maroš, CSc. (člen) doc. RNDr. Libor Čermák, CSc. (člen) doc. RNDr. Jaroslav Michálek, CSc. (člen) Prof. Bruno Rubino (člen)
Date of acceptance
2011-06-23
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO