Laboratorní úloha mechanický model výtahu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a výrobou modelu výtahu. Obsahuje také informace o řízení tohoto modelu programovatelným automatem Siemens, Simatic S7-200. Návrh probíhal na počítači v 3D modelovacím programu Inventor. Návrh elektroniky pak také na počítači v programu Eagle. Model má pohyblivou kabinu, otevírací dveře a signalizační a ovládací prvky. Práce popisuje návrh s důvody volby konkrétního rozhodnutí, zabývá se výrobou jednotlivých součástek a řízením modelu.
This bachelor´s thesis deals with design and manufacturing model of elevator. It contains information about management of this model with PLC Siemens, Simatic S7-200. Design was made on a computer in Inventor - 3D modeling program. Design of electronics was also made on computer in Eagle program. Model has movable cockpit, opening doors and signal and control elements. This thesis describes the design because of choice of specific decision. It deals with the production of individual components and management model.
Description
Citation
ARNOŠT, P. Laboratorní úloha mechanický model výtahu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Aplikovaná informatika a řízení
Comittee
Doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (předseda) Prof. Ing. Tomáš Saloky, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen) Doc. Ing. Martin Halaj, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen) Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO