Podnikatelský záměr

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na návrh podnikatelského záměru, který bude využit pro realizaci projektu ve výrobní oblasti průmyslového podniku. Cílem projektu je minimalizovat průběžnou dobu výroby a eliminovat zmetkovitost u vybraných spon ve výrobním procesu. Práce vychází ze základních teoretických poznatků, po kterých následuje analýza projektu pomocí různých metod. V poslední části je rozpracován navrhovaný postup pro úspěšné zavedení projektu včetně ekonomického vyhodnocení.
This bachelor thesis deal with the design of the entrepreneurial project, which will be use for execution of a project in production part of industrial plant. Target of the project is minimalization of production time and elimination of scrap in production process of chooses clips. First I started with principles. After principles I introduce analyze of the project by different methods. In last part I proposed procedure is for successful implementation of project including economic evaluation.
Description
Citation
SVOBODOVÁ, P. Podnikatelský záměr [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. (předseda) Ing. František Bednář (místopředseda) Ing. Vilma Svojanovská (člen) Mgr. Petr Václavek (člen) Ing. Jaroslav Rompotl (člen)
Date of acceptance
2011-06-20
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO