Tepelná čerpadla – zkušenosti z provozu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem bakalářské práce je shromáždit dostupné údaje o realizovaných projektech tepelných čerpadel a posoudit jejich vhodnost, výhodnost a návratnost investice. Úkolem je také posoudit ekonomickou stránku tepelných čerpadel a vhodnost jejich instalací.
The main aim of the bachelor‘s work is to collect available data about realized projects of heat pumps and to consider their suitability, convenience and economic return of the investment. Further objective is to consider the economy viewpoint of heat pumps and suitability of their instalations.
Description
Citation
DVOŘÁK, V. Tepelná čerpadla – zkušenosti z provozu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Michal Jaroš, Dr. (člen) doc. Ing. Zdeněk Kratochvíl, CSc. (člen) Ing. Vladimír Krejčí, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-14
Defence
Jaká je doba regenerace vrtu? Hlučnost tepelného čerpadla. Kombinace podlahového vytápění a tepelného čerpadla.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO