Tepelná čerpadla – monitoring reálného provozu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací měřícího systému pro tepelné čerpadlo VZDUCH-VODA instalovaného v prostorách hudební zkušebny. Dále pak sběrem a vyhodnocováním naměřených dat a posouzením ekonomické výhodnosti zařízení.
My bachelor´s thesis contains the design and realization of the measuring system for heat pump AIR-WATER installed in music studio. My thesis contains also the gathering and validation data and the examination of the device´s profitability.
Description
Citation
JAŠEK, F. Tepelná čerpadla – monitoring reálného provozu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Michal Jaroš, Dr. (člen) doc. Ing. Zdeněk Kratochvíl, CSc. (člen) Ing. Vladimír Krejčí, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-15
Defence
Měření teplotních diferencí. Cena vašeho měřeného tepelného čerpadla (TČ). Promítne se odmražování TČ na hodnotách topného faktoru? Hodnota účinníku při měření výkonu.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO