CSR v AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika s.r.o.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cílem práce je na základě srovnávací analýzy postihnout stav CSR (Corporate Social Responsibility) v měřítku České republiky. Popsat stav rozšířenosti CSR z hlediska nadnárodních korporací, velkých podniků a středních a malých firem. Zmínit organizace podporující rozvoj CSR, jejich metody a postupy k tomu určené. Práce dále posuzuje stav CSR ve vybrané firmě (AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika s.r.o.) a navrhuje konkrétní opatření ke zpřehlednění a zlepšení situace. Práce slouží jako zpětná vazba pro management podniku. Na základě zjištěných skutečností bude rovněž vypracována výroční zpráva o společenské odpovědnosti.
The aim of this thesis is a CSR analysis in the scale of the Czech republic. It describes the application of the CSR in the focus of big multinational corporations, big companies and small and medium enterprises. It mentions the organizations that implement and develop the CSR and tackles/ deals with their methods and procedures. The thesis also evaluates the CSR and its aspects in a particular company (AVOS VYSKOV Measuring and Regulation Technology Ltd) and proposes concrete measures to clarify and improve the situation. Conclusions of this thesis will be used as a feedback for the company management and as a support for the annual report of the CSR.
Description
Citation
ŠILDBERGER, P. CSR v AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika s.r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
Ing. Jan Hejátko, CSc. (předseda) prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (místopředseda) doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Jiří Kříž, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-05
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO