Nástroje řízení likvidity ve stavebním podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na oblast krátkodobého financování ve stavebním podniku. Její následovné vyhodnocení a analýzu dle ukazatelů z teoretické části a následným vyhodnocením stavebného podniku z praktické části jsou navržena opatření a zlepšení pro daný podnik.
This bachelor’s thesis is focusing on the sphere of short term financial managing in building company. The evaluation and analysis is according indexes from theoretical part. And following evaluation of building company from practical part are proposed measures and improvements for the company.
Description
Citation
DAO, T. Nástroje řízení likvidity ve stavebním podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management stavebnictví
Comittee
Date of acceptance
2012-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO