Návrh ochrany a organizace povodí v k.ú Hradčany na Moravě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem práce bylo vyhodnotit erozní a odtokové poměry v katastrálním území Hradčany na Moravě. Navrhnout příslušná opatření pro snížení erozní ohroženosti zemědělských pozemků a zlepšení odtokových poměrů krajiny.
The aim was to evaluate the erosion and drainage conditions in cadastre Hradčany na Moravě, propose appropriate measures to reduce the vulnerability of land erosion and improve runoff conditions of the landscape.
Description
Citation
DOHNAL, D. Návrh ochrany a organizace povodí v k.ú Hradčany na Moravě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Vodní hospodářství a vodní stavby
Comittee
Date of acceptance
2012-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO