Zaměření renesančního areálu zámku pro tvorbu účelové mapy historické památky, 2. lokalita

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem této práce bylo vyhotovit zadanou část účelové mapy renesančního areálu zámku v Rosicích u Brna. Podrobné měření proběhlo metodou tachymetrie a bylo navázáno na státní polohové bodové pole a státní výškové pole. Pro tvorbu pomocných měřických stanovisek byly využity metody GNSS, polygonový pořad a rajón. Mapa je vyhotovena v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Balt po vyrovnání v měřítku 1:500. Obsahuje polohopis a výškopis ve formě vrstevnic. Přesnost odpovídá 3. třídě přesnosti podle normy ČSN 01 3410.
The main aim of this project was to create a thematical map of a renaissance chateau area in Rosice u Brna. Detailed measuring was made by tacheometry and it was joined to the Czech state positional point field and the Czech state vertical point field. Auxiliary observation stations were made by Global Navigation Satellite System, polygonal traverse and polar method. The map is made in the coordinate system JTSK and the vertical system Bpv, Graphical scale is 1:500. The map contains planimetry and altimetry (contour lines). The accuracy of the map complies with the third classe of accuracy of the standard ČSN 01 3410.
Description
Citation
NOVÁKOVÁ, V. Zaměření renesančního areálu zámku pro tvorbu účelové mapy historické památky, 2. lokalita [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Geodézie a kartografie
Comittee
Date of acceptance
2012-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO