Žabovřeské louky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Ve své diplomové práci se soustředím na některé problémy, jimž budeme čelit v tomto století. Kladu si otázky týkající se trvale udržitelného rozvoje, zvětšování počtu obyvatel planety a měst, zásobování měst jídlem, vztahu lidí k jídlu, změn klimatu, emisí CO2, ekologické stopy a biokapacity a zkoumám jestli nové typy krajiny, nové typologické druhy staveb (vertikální farma) a nové metody zemědělství (permakultura, hydroponické, aquaponické a aeroponické systémy, umělé maso a výzkum NASA) mohou být odpovědí na tyto otázky.
In my master’s thesis I focus on some of the challenges we will face in this century. I would like to investigate whether new lanscape, new building typology (vertical farm) and new methods of agriculture (permaculture, hydroponic, aeroponic and aquaponic systems, meat in vitro, and NASA research) could be the answer to questions concerning sustainable development, urban population increase, cities food supply, consumption habits of people, climate changes, CO2 emissions, ecological footprint and biocapacity.
Description
Citation
ŠÁRKA, J. Žabovřeské louky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc.Ing.arch. Michal Hronský, Ph.D. (předseda) doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc. (člen) doc. Ing. Zdenka Lhotáková, CSc. (člen) Ing. arch. Pavel Rada (člen) doc. Ing. arch. Maxmilian Wittmann, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-05-31
Defence
Diplomant představil svůj projekt a reagoval na dotazy a připomínky komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO