Namáhání ojnice v multi-body systému

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá vytvořením metodiky pro výpočet namáhání ojnice spalovacího motoru v MBS softwaru. Samotná práce je rozdělena do několik etap, a to krátké rešerše soudobých ojnic, modelování ojnice za využití Pro/E, metodiky přípravy konečněprvkového modelu ojnice a modální analýzy v softwaru ANSYS, vytvoření šablony virtuálního spalovacího motoru s poddajnou ojnicí a provedení samotné pevnostní analýzy v softwaru ADAMS/Engine. Toto téma je náročné na kombinaci a využití hned několika výpočetních softwarů. Práce poskytuje přehled možností, postupů a metodiku vlastního řešení namáhání ojnice, která slouží pro objasnění a zpřehlednění dané problematiky.
The aim of my thesis is to create a procedure for the calculation of con rod stress in MBS Software. The thesis contains several parts, i.e. a short research of contemporary con rods, con rod modelling with the use of Pro/E, methodics of the finite-element con rod model preparation and model analysis in ANSYS Software, creating of virtual combustion engine template with flexible con rod and carrying out a strain hardening analysis in ADAM/Engine software. The theme of my thesis is quite demanding in the combination and the use of several computer software programmes. The thesis offers a survey of possibilities, procedures and methodics of con rod stress solutions that help to clarify the matter.
Description
Citation
MALINSKÝ, M. Namáhání ojnice v multi-body systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automobilní a dopravní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Stanislav Beroun, CSc. (předseda) prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. (místopředseda) prof. Ing. Eduard Malenovský, DrSc. (člen) doc. Ing. Miroslav Suchánek, CSc. (člen) prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. (člen) Ing. Zdeněk Hinner (člen)
Date of acceptance
2010-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO