Experimental investigation of heat transfer between hot air nozzle flow and cylinder

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-04-16
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
EDP SCIENCES
Altmetrics
Abstract
A variety of experimental measurements were performed to clarify the influence of air pressure and distance from a nozzle outlet on the heat transfer intensity between a cylinder's surface and the hot air flowing around the cylinder ,which is placed in a rectangular air channel. The surface temperatures of five different surface points and air temperatures are recorded during each experiment. The heat transfer coefficient is calculated from the following recorded parameters: air temperature, calculated surface temperature, and heat flux. The surface temperature and the heat flux are obtained from finite element analyses using ANSYS. The boundary conditions for these analyses are taken from the temperature history records. Three different values of air pressures and distances are tested. The distribution of the heat transfer coefficient around the cylindrical surface is determined for these testing conditions. Results are presented in the form of graphs.
Byla provedena sada experimentů s cílem objasnit vliv tlaku vzduchu a vzdáleností ústí trysky na intenzitu přenosu tepla mezi proudícím horkým vzduchem a válcem, který je umístěn v obdélníkovém vzduchovém kanále. Během těchto experimentů byla zaznamenána povrchová teplota válce v 5 místech. Součinitel přestupu tepla je vypočítávám z těchto zaznamenaného parametru teplota vzduchu a dopočítané povrchové teploty a tepelného toku. Povrchové teploty a tepelný tok jsou získány z analýzy metodou konečných prvků ze systému ANSYS. Okrajové podmínky pro výpočet jsou převzaty ze záznamů experimentů. Testovány byly 3 různé tlaky a 3 různé vzdálenosti. Distribuce součinitele přestupu tepla jsou stanoveny pro všechny kombinace těchto podmínek. Výsledky jsou prezentovány formou grafů.
Description
Citation
EPJ Web of Conferences. 2012, vol. 25, issue 4, p. 01102-p.1-01102-p.6.
http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/20122501102
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 2.0 Generic
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Citace PRO