Poměry rozsahu deformací jako kritérium fingovaných nehod

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018-02
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Akademické nakladatelství CERM
Abstract
Poměr hodnot EES na vozidlech, jež se střetla, se obvykle dává do souvislosti s jejich hmotnostmi a vyjadřuje se vztahem pro přepočet hodnot EES mezi jednotlivými vozidly. Běžně používaný vztah ale neplatí obecně, je založen na předpokladech, které nebývají splněny při všech typech střetů – podmínky platnosti tohoto vztahu bývají splněny dokonce spíše výjimečně. Vědí to všichni znalci? Mnozí dosadí „své“ hodnoty do zmíněného vztahu, jako by byl exaktní obecně platný, a pokud poměr hodnot EES tomuto vztahu neodpovídá, považují to za hlavní kritérium pro výrok o tom, že se jedná o nehodu fingovanou – bohužel mnohdy mylně.
Ratio of EES values on vehicles after accident is usually put into context of their masses. The EES ratio can be expressed by the conversion of EES values among particular vehicles. This commonly used equation is not valid generally, because it is based on assumptions which are not complied with all types of collisions. But, is this fact well known to all experts? Many of them substitute their „own variables“ into the common equation as it is generally valid, and then, if the EES ratio does not match the “general” equation – it must be (according to their opinion) the fake accident. Unfortunately the conclusion is not usually true.
Description
Citation
Soudní inženýrství. 2017. vol. 28, č. 4, s. 188-194. ISSN 1211-443X
Document type
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Akademické nakladatelství CERM
DOI
Collections
Citace PRO