Crashday 2016 – nárazové zkoušky vozidel

Abstract
Akce Crashday 2016 byla vyvrcholením několikaletých příprav Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, jejichž cílem bylo vyvinout a připravit vybavení pro realizaci a sběr dat při nárazových zkouškách vozidel. Pro tuto akci se podařilo zajistit ve spolupráci se společností Škoda Auto vozidla Škoda Superb a Škoda Fabia roku výroby 2015. Obsahem tohoto příspěvku je představení použitého speciálně vyvinutého vybavení a prezentace výsledků čtyř nárazových zkoušek, využitelných ve znalecké analýze.
The Institute of Forensic Engineering of the Technical University in Brno has in terms of event called Crashday 2016 finished efforts which took several years of preparation for crash test data collection. The goal of the institute’s effort was to develop and prepare equipment for dynamical data collection during crash tests. With the help of cooperation with Skoda manufacturer the vehicles of Skoda Superb and Skoda Fabia (production year 2015) have been ensured. The content of this paper aims at presentation of a specially developed equipment and presentation of the four crash tests results.
Description
Citation
Soudní inženýrství. 2017. vol. 28, č. 1, s. 23-42. ISSN 1211-443X
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Akademické nakladatelství CERM
DOI
Collections
Citace PRO