2017/4

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 11
 • Item
  Poměry rozsahu deformací jako kritérium fingovaných nehod
  (Akademické nakladatelství CERM, 2018-02) Šachl, Jindřich Jan; Šachl, Jindřich; Frydrýn, Michal
  Poměr hodnot EES na vozidlech, jež se střetla, se obvykle dává do souvislosti s jejich hmotnostmi a vyjadřuje se vztahem pro přepočet hodnot EES mezi jednotlivými vozidly. Běžně používaný vztah ale neplatí obecně, je založen na předpokladech, které nebývají splněny při všech typech střetů – podmínky platnosti tohoto vztahu bývají splněny dokonce spíše výjimečně. Vědí to všichni znalci? Mnozí dosadí „své“ hodnoty do zmíněného vztahu, jako by byl exaktní obecně platný, a pokud poměr hodnot EES tomuto vztahu neodpovídá, považují to za hlavní kritérium pro výrok o tom, že se jedná o nehodu fingovanou – bohužel mnohdy mylně.
 • Item
  Změny předpisů pro oceňování věcí nemovitých od 1. ledna 2018
  (Akademické nakladatelství CERM, 2018-02) Bradáč, Albert; Polák, Petr
  V článku jsou uvedeny změny oceňování nemovitostí, které přináší novela č. 457/2017 Sb. oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb.
 • Item
  Lidský a organizační faktor z pohledu odhalování příčin pracovních úrazů a provozních nehod
  (Akademické nakladatelství CERM, 2018-02) Skřehot, Petr Adolf
  Je nezpochybnitelným faktem, že 95 % všech provozních nehod a pracovních úrazů je způsobeno selháním lidského činitele. To zahrnuje jak chyby konkrétních jednotlivců, tak i nedostatky v systému řízení práce, tzv. organizační faktory. Obvykle se jedná o aspekty, které se vzájemně doprovázejí a společně pak utvářejí kulturu bezpečnosti v dané firmě. Bohužel, ve forenzní praxi jsme si stále ještě nezvykli s těmito atributy náležitě pracovat. Ostatně ani vyšetřování pracovních úrazů a provozních nehod prováděných orgány činnými v trestním řízení obvykle nesměřuje k identifikaci kořenových příčin a odhalování širších kauzálních souvislostí, ale pouze k hledání viníka. Přitom je to právě špatná organizace práce, která je živnou půdou pro chyby pracovníků – od drobných kiksů až po jejich zcela vědomé riskování. Je tedy zřejmé, že moderní znalecká praxe v oboru bezpečnosti práce si žádá zcela jiný přístup. Již se nelze spokojit s definováním obecných příčin typu „došlo k porušení bezpečnostních předpisů“, nýbrž je nutné odhalovat, proč se tomu tak stalo, a co, či kdo byl toho příčinou. Proces identifikace kořenových příčin je ale úkol nesmírně náročný. Vyžaduje si nejen důkladný rozbor úrazového/nehodového děje, ale také analýzu způsobů řízení bezpečnosti v dané firmě. Znalce by měly zajímat také sociální aspekty, neboť ty mu mohou leccos napovědět o tom, jaké skupinové hodnoty jsou v daném pracovním kolektivu uznávány. Ne vše lze ze spisu snadno vyčíst. Ovšem mnohé důležité skutečnosti se lze dozvědět z výpovědí svědků či videozáznamů zachycujících „běžnou provozní praxi“. Čeho by si měl znalec v této souvislosti všímat a na co při svém zkoumání klást důraz, shrnuje tento článek. Článek byl publikován v rámci sborníku příspěvků 26. mezinárodní konference Soudního inženýrství, Expert Forensic Science (ExFoS) 2017, 27.–28. ledna, 2017 v Brně.
 • Item
  Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) k 31. 12. 2017
  (Akademické nakladatelství CERM, 2018-02)