Uhlíkové materiály pro superkondenzátory

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Projekt se zaobírá zkoumaním různých uhlíkových elektrod za účelem dosažení maximálnych hodnot kapacity superkondenzátoru. V teoretickej části je popsána podstata superkondenzátorů, jejich vlastnosti, princípy a srovnání uhlíkových materiálu. V praktickej části jsou popsány přípravy elektrod, postup a výsledky měření a jejich vyhodnocení.
This project deals with various carbon electrodes in order to achieve the maximal capacitance of supercapacitors. In a theoretical part of this work, is described physical substance of supercapacitors, energy storage principles and carbon based materials. In an experimental part, is described preparation of electrodes, results and evaluation of measurement.
Description
Citation
MONCOĽ, M. Uhlíkové materiály pro superkondenzátory [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Mikroelektronika a technologie
Comittee
prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc. (předseda) doc. Ing. Marie Sedlaříková, CSc. (místopředseda) Ing. Milan Recman, CSc. (člen) Ing. Karel Pospíšil (člen) Ing. Jiří Špinka (člen)
Date of acceptance
2008-06-12
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s podstatnou částí své závěrečné práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. 1) Proč jste si nevybral pouze dva nebo tři typy uhlíkových hmot a neprováděl na nich stejné experimenty? 2) Nezkoušel jste měřit vlastnosti některé z hmot v prostředí gelového nebo vodného elektrolytu? Jak by se změnily výsledky měření?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO