Vývoj cen nemovitostí od nabídky do uskutečnění transakce

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019-03
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Akademické nakladatelství CERM
Altmetrics
Abstract
Článek se zabývá sledováním nabídkových cen až do realizace tržní transakce jako ukazatele efektivity trhu. Tento mikroekonomický výzkum by měl určovat jak cenové rozdíly mezi nabídkovými a realizovanými cenami, tak i dobu trvání prodeje každé entity vybraného trhu a segmentu. Výzkum zahrnuje dva segmenty trhu s nemovitostmi v České republice: rodinné domy a zemědělské pozemky. Data jsou kontinuálně shromažďována od března 2017. Aktualizována jsou jednou týdně, aby bylo možné určit dobu trvání nabídky, nabídkovou cenu a realizovanou (tržní) cenu. Údaje o realizovaných cenách byly získány z katastru nemovitostí. Dílčí výsledky tohoto výzkumu jsou uplatnitelné jako vstupy do komparativní metody ocenění.
The article deals with the monitoring of asking price development till realizing a market transaction as the indicator of the market efficiency. Such microeconomics research should determine both the price differences and the duration of the time it takes to sell each entity of selected market and segment. The research comprises two real estate market segments in the Czech Republic: family houses and agricultural lands. The data have been being collected since March 2017 and being updated once a week to determine the duration of offering, asking price and market price. Particular transactions with details were provided by the Land Register. Particular results of this research are applicable as inputs to the sale comparison approach.
Description
Citation
Soudní inženýrství. 2019. vol. 30, č. 1, s. 9-13. ISSN 1211-443X
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Akademické nakladatelství CERM
Collections
Citace PRO