Případová studie vlivu stáří vozidel na zranění cestujících

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019-03
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Akademické nakladatelství CERM
Altmetrics
Abstract
Článek poukazuje na pokroky v automobilovém průmyslu a rozdíly v konstrukci a vybavenosti starých a nových vozidel. Při dopravní nehodě představuje struktura karoserie vozidla důležitou součást pasivní bezpečnosti, která má zásadní vliv na bezpečnost posádky ve vozidle. K porovnání tuhostí karoserie a vybavení zádržnými systémy starých a nových vozidel jsou využity případové studie z reálných dopravních nehod. Studie rovněž porovnává závažnost zranění posádky v souvislosti se stářím vozidel.
This article highlights the advances in the automotive industry and the differences in design and safety features of old and new vehicles. In a traffic accident, the structure of the vehicle body is an important part of passive safety that has a major impact on the safety of the passengers in the vehicle. A case studies of real traffic accidents are used to compare the stiffness of the old and the new vehicles and their equipment by restraint systems. The study also compares passengers’ injuries in relation to vehicle age.
Description
Citation
Soudní inženýrství. 2019. vol. 30, č. 1, s. 2-8. ISSN 1211-443X
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Akademické nakladatelství CERM
Collections
Citace PRO