Roštový kotel na spalování peletek

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této diplomové práce je návrh parního kotle s přirozenou cirkulací výparnými plochami na spalování peletek. Zadané parametry: 450°C; 5,2 MPa; 30t/h. Postup řešení: stechiometrické výpočty, tepelná bilance, výpočet spalovací komory a výhřevných ploch
The aim of this diploma thesis is the construction design of the steam boiler burning pellets. Set parameters: 450°C; 5,2 MPa; 30t/h. Decision procedure: stoichiometric calculation, energy balance, calculation of combustion chamber and heat delivery surface.
Description
Citation
ZEKIČ, D. Roštový kotel na spalování peletek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Energetické inženýrství
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc. (předseda) doc. Ing. Jan Fiedler, Dr. (místopředseda) doc. Ing. Bohumil Polesný, CSc. (člen) Ing. Tomáš Flimel (člen) Ing. Jiří Kubíček (člen) doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO