Analýza informačního systému firmy EKOL, spol. s r.o. a návrh změn

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zabývá analýzou informačního systému (IS) firmy EKOL, spol. s r.o. a návrhem změn. Práce obsahuje posouzení jednotlivých oblastí současného stavu podnikového IS. Na základě získaných informací z analýz, jsou navrhnuty změny, které by při realizaci vedly ke zvýšení efektivnosti současného stavu informačního systému firmy.
Master’s thesis presents the results of analysis of the information system (IS) of EKOL, Ltd and introduces proposed enhancements. Current status of individual application modules of IS was evaluated and documented. Based on the findings from the analysis several improvements were considered. Their realization should increase the efficiency of the current information system of this company.
Description
Citation
JETELINA, P. Analýza informačního systému firmy EKOL, spol. s r.o. a návrh změn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (předseda) Ing. Libor Chadima (místopředseda) doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen) Ing. Václav Zeman (člen)
Date of acceptance
2010-06-10
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO