Porovnání metod řešení deformačních charakteristik nosníku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této bakalářské práce je přehled, rešerše a praktické použití metod určování deformačních charakteristik střednice nosníku. Diferenciální rovnice ohybové čáry, Castiglianova věta a metoda konečných prvků budou použity pro řešení napjatosti a deformace v lineární pružnosti a pevnosti. Výsledky analytického řešení byly ověřeny v programu ANSYS.
The aim of this bachelor thesis is survey, research and practical application of methods determining the deformation characteristics of the beam center. Differential equations of flexural line, Castigliano's theorem and the finite element Metod will be used for solving deformations in linear mechanics of material. The results of analytical solution were verified by numerical calculation in program ANSYS.
Description
Citation
PODSEDNÍK, K. Porovnání metod řešení deformačních charakteristik nosníku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
Ing. Lubomír Junek, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jiří Burša, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Fuis, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Florian, CSc. (člen) doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jana Horníková, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Švancara, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-20
Defence
Diplomant prezentoval běhen 10 minut svoji bakalářskou práci a následně odpovídal na otázky oponenta i další otázky členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO