Senzorová síť pro monitorování přítomnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
V projektu je popsán postup vytvoření aplikace na bázi senzorové sítě pro monitorování přítomnosti pomocí komunikačního standardu IEEE 802.15.4/ZigBee. Na projekt jsou kladeny požadavky na nízkou energetickou náročnost a rychlost přenosu dat. Je zde řešen výběr snímačů vhodných pro tento projekt, vytvoření synchronizace měření tak, aby se jednotlivé snímače neovlivňovaly a předávání dat pomocí bezdrátové technologie. V projektu je navržena logická topologie senzorové sítě a byly vytvořeny aplikace realizující funkce jednotlivých prvků sítě.
In project is described creation of aplication at base Presence monitoring by sensor network using a communication standard IEEE 802.15.4/ZigBee. Project requirements are low power consumption and fast data rate. Solution is provided for selection of suitable sensors for this project, creation of synchronization measurement, so as to not be affected by invididual sensors and transmitting data using wireless technology. In project is designed logical topology of sensor networks and applications have been developed that perform the functions of individua network elements.
Description
Citation
VICIAN, T. Senzorová síť pro monitorování přítomnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
prof. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Bradáč, Ph.D. (místopředseda) Ing. Zdeněk Havránek, Ph.D. (člen) Ing. Petr Honzík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Václav Jirsík, CSc. (člen) prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc. (člen)
Date of acceptance
2010-06-15
Defence
Student obhájil bakalářskou práci s výhradami.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO