Zaměřování kabelových poruch a trasování kabelů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku trasování kabelů uložených v zemi. Určení jejich hloubky. Předměření místa poruch na kabelech a určení jejich přesného místa. Dává přehled o různých metodách trasování a zaměření různých typů poruch a volby nejvhodnější metody k jejich lokalizaci. Detailně popisuje různé možnosti trasování a zaměřování vad kabelů.
This bachelor´s thesis is focused on tracing cables stored in the ground. Determination of the depth, prelocation of cable defects, determination of exact point of the defect. This thesis gives review of different methods of tracing and prelocation of different types of defects and select the best method for their location. Bachelor´s thesis describes in detail different possibilities of tracing and prelocation of cable defects.
Description
Citation
MAREK, T. Zaměřování kabelových poruch a trasování kabelů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Vávra, CSc. (předseda) doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. (místopředseda) Ing. Vladimír Vaněk, CSc. (člen) doc. Ing. František Veselka, CSc. (člen) Ing. Jaromír Vrba, CSc. (člen) Ing. Jiří Valenta, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-16
Defence
Student obhajoval bakalářskou práci na téma: . Uvedl problematiku trasování kabelových tras a uložení kabelů. Popsal možné postupy lokalizace poruchy a uvedl základní principy trasování kabelů pomocí tónového generátoru. Uvedl a popsal typy poruch, které mohou vzniknout v kabelových trasách. Popsal vyhledávání kabelových poruch pomocí echolokace. Uvedl přesné dohledání kabelové poruchy pomocí metody krokového napětí s použitím galvanometru a popsal princip měření touto metodou. Závěrem provedl shrnutí uváděných metod a porovnání možnosti detekce uvedených poruch. Student odpověděl na dotazy oponenta a zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 5 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO