Bilance provozu energetického využití odpadu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá různými postupy vyhodnocení výhřevnosti tuhého komunálního odpadu jako hlavního parametru pro výpočet efektivity spalovacího procesu. Je provedena úprava obecného vztahu pro výpočet výhřevnosti dle metodiky BREF/BAT na reálný provoz a následné vyhodnocení výhřevnosti z měřených dat. Další část práce je věnována stanovení termické účinnosti spalovenského kotle přímou metodou, nepřímou metodou a nepřímou „modifikovanou“ metodou a jejich statistické zpracování. Je provedena analýza podstatných veličin vstupujících do výpočtu účinnosti a stanovení možné chyby v měření těchto hlavních parametrů.
This diploma thesis considers different attitudes to evaluation of lower heating value of municipal solid waste as a main parameter of calculation of effectiveness incineration process. Modification of general relation is done to calculate lower heating value by using methodology BREF/BAT for real plant. The next step is evaluation of lower heating value within measured data. Following part of this thesis is focused on establishing thermal efficiency of incineration boiler by using direct, indirect and “modified” indirect methods and statistical analyses of them. Analysis of important quantities, which enters the calculation of thermal efficiency, is realized. The establishment of measurement error in measuring these main parameters is done as well.
Description
Citation
HEJL, M. Bilance provozu energetického využití odpadu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Procesní inženýrství
Comittee
Ing. Pavel Seichter, CSc. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Jícha, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Josef Kohoutek, CSc. (člen) prof. Ing. Stanislav Vejvoda, CSc. (člen) Ing. Jan Pokorný, CSc. (člen) doc. Ing. Ladislav Bébar, CSc. (člen)
Date of acceptance
2011-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO