Vliv jaderné elektrárny z hlediska radiační zátěže

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tento text pojednává o problematice ionizujícího záření působícího na pracovníky jaderné elektrárny a na okolní obyvatelstvo. Dále jsou zmíněny limitní dávky ozáření pracovníků v radiačním průmyslu, způsoby jejich ochrany a kontroly absorbované dávky ionizujícího záření. Na závěr jsou zhodnoceny vlivy jaderné elektrárny jako zdroje ionizujícího záření na blízké okolí včetně kontaminace vodních zdrojů a plynných výpustí. Další část se zabývá problematikou uskladnění jaderných odpadů od doby, kdy je palivo vyjmuto z jaderného reaktoru až po jeho trvalé uskladnění.
This text deals with ionizing radiation affecting nuclear power plant personnel and surrounding population. Irradiation limits of radiological industry personnel are also mentioned along with ways of protecting them and checks on absorbed ionizing radiation dose. In conclusion, a nuclear power plant, as a source of ionizing radiation, and its effects on contamination of water sources and gas vents are evaluated. The next part be engaged problematical of storage nuclear waste from the time, when is removed the nuclear waste from nuclear reactor, trough permanent storage.
Description
Citation
VÁNIŠ, J. Vliv jaderné elektrárny z hlediska radiační zátěže [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
doc. Ing. Antonín Matoušek, CSc. (předseda) prof. Ing. Stanislav Rusek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Evžen Haluzík, CSc. (člen) prof. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (člen) doc. Ing. Anton Beláň, Ph.D. (člen) doc. Dr. Ing. Zdenek Medvec (člen)
Date of acceptance
2008-06-17
Defence
Student prezentoval svoji bakalářskou práci a v diskuzi odpověděl na všechny položené otázky.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO