Asynchronní dynamometr - výkonový měnič

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá výkonovým měničem pro asynchronní dynamometr. Seznámíme se v ní s nároky kladenými na spínací tranzistory a budiče. Poté probereme princip a zapojení trojfázových frekvenčních měničů a aktivních usměrňovačů. Specifikujeme konkrétní podmínky parametrů pro výkonový měnič. Pro tyto podmínky budeme dimenzovat jednotlivé prvky výkonového měniče. Navrhneme schéma zapojení a vytvoříme desky plošných spojů a rozpisku součástek. Na závěr navrhneme mechanické uspořádání měniče a vytvoříme výkresovou dokumentaci.
This project deals with the power converter for the asynchronous dynamometer. Inside of the document we shall acquaint with claims towards switching transistors and actuators. Furthermore we shall go through the principle and the wiring of three-phase converters and active rectifiers . We specify particular conditions of parameters for the power converter. For these conditions we shall dimension particular elements of the power converter. On the end we shall design the mechanical arrangement of the power circuit and create the design documentation..
Description
Citation
VETIŠKA, V. Asynchronní dynamometr - výkonový měnič [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. (předseda) Ing. Petr Huták, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Josef Lapčík, CSc. (člen) doc. Ing. Bohumil Klíma, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jiří Skalický, CSc. (člen)
Date of acceptance
2009-06-16
Defence
Práce má standartní úroveň, je v ní však více přebytečných stánek s katalogovými listy součástek.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO