Rodinný dům

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
V bakalářské práci byl zpracován projekt rodinného domu v rozsahu potřebném pro stavební povolení. Jedná se o objekt s 2 nadzemními podlažími a suterénem. Součástí objektu je také garáž pro 2 osobní auta. Dům je zastřešen polovalbovou střechou. Projekt byl řešen s ohledem na architektonické, tepelně technické, akustické i požárně bezpečnostní požadavky. Také byla snaha o splnění všech funkcí potřebných pro čtyřčlennou rodinu, jako jsou například společenská funkce, odpočinková, relaxační, pracovní a také potřeba soukromí.
In bachelor´s thesis was made a project of a residential house in the range needed to get detailed planning permission. It is a building with 2 floors and a cellar. Part of this building is also a garage for 2 cars. It is roofed by half-hip roof. The project was designed regarding to the architectual, thermal protective, acoustic and fire safety requirements. The building was also designed to perform all functions needed for four-member family, such as social function, relaxation, work function and need of privacy.
Description
Citation
GIRARD DE VILLARS, P. Rodinný dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2012-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO